dec 1, 2023
Engynex accu trailers naar klimaattop Dubai

Deze week is de klimaattop in Dubai (COP 28) van start gegaan. We zijn trots dat onze accutrailers met zonnepanelen hier onderdeel van mogen uitmaken als innovatieve duurzame oplossing voor het flexibel inzetten en opslaan van energie.

Met de toename van de wereldwijde vraag naar hernieuwbare energie en de noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan het op iedere plek beschikbaar maken van groene stroom.